Palikti atsiliepimą
Teikiamos paslaugos
Dingusių ar įstatymų nustatyta tvarka pripažintų nežinia kur esančiais asmenų paieška, dingimo aplinkybių tyrimas, informacijos apie galimą jų buvimo vietą rinkimas;

-

Teirautis kainos.


Informacijos, reikalingos baudžiamajam procesui, civiliniams, darbo, iš draudimo sutarčių kylantiems ginčams ar administracinės teisenos byloms nagrinėti, rinkimas ir tyrimas;

-

Teirautis kainos.


Skolininkų ir jų turto paieška

-

Teirautis kainos.


Duomenų dėl nesąžiningos konkurencijos ar komercinės ūkinės veiklos rinkimas

-

Teirautis kainos.


Asmenų patikimumo ar mokumo įvertinimas

-

Teirautis kainos.